Zeki Şahin | zekicedegisim.com®️™️ Tüm hakları saklıdır

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a) http://www.zekicedegisim.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Hacı Halil Mh. 1222. Sokak. N:13 K:2 D:6 41400 Gebze / Kocaeli adresinde mukim Herbalalife.com / Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası / Bağımsız Üye, Ali GÖLCÜ (Bundan böyle “Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam” olarak anılacaktır).

b) http://www.zekicedegisim.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın sahip olduğu internet sitesi http://www.zekicedegisim.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, http://www.zekicedegisim.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye http://www.zekicedegisim.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, http://www.zekicedegisim.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. http://www.zekicedegisim.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://www.zekicedegisim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. http://www.zekicedegisim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam tarafından http://www.zekicedegisim.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam, üyenin http://www.zekicedegisim.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

b) Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam ve Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Herbalife Ürünleri Online Satış Mağazası Dengeli Beslenme Sağlıklı Yaşam üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Alışveriş Sepeti 0

Çantada ürün yok.